AIR LAB / LAB AWYR

air lab1

Air Lab – creating new perspectives

Air Lab is a new digital project focused on the potential of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), exploring the terrain of the Black Mountains from the sky, through a programme of training events and workshops. Artists, creative technologists and environmental organisations will work together to increase skills and knowledge, experiment and network in a spirit of peer-to-peer learning and collaboration.

Air Lab events run 10am to 4pm during November at the Arts Alive Studio in Crickhowell* and include:

 

 

 

Air Lab Generator – Monday 13th November

A one-day event in which artists, technologists and environmental partners come together to develop project ideas and create a shared vision, using UAVs to explore the Black Mountains topography.

Bursaries of £130 each are available for up to 8 x Wales based artists to attend. Deadline for applications: Monday 9th October

Full details.

 

Stories from Above – Monday 6th + Saturday 11th November

A professional development course for emerging artists to gain valuable training from experienced practitioners to design creative projects with young people.

FREE. Includes a contribution to travel expenses.  Deadline for applications: Monday 9th October

Full details

 

 

Above the Radar – Monday 27th November

A professional training day for artists, filmmakers and writers to develop scripts, storyboards, filming and editing techniques in relation to sky-orientated filmmaking.

£60 per person, including lunch

 Full details

 

Air Lab is devised by Associate Producer, Dr Emma Posey, founder and Creative Director of bloc
For details of the full programme and to register for a place contact:
Rebecca Spooner, Creative Director
e: rebecca@artsalivewales.org.uk t:01873 811579

 

Air Lab is supported by the Arts Council of Wales

ACW_logo_CMYK_portrait-430x241

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lab Awyr -Creu safbwyntiau newydd

Prosiect newydd digidol yw Lab Awyr sy’n canolbwyntio ar botensial cerbydau awyrol di-griw, UAV, i archwilio tirwedd y Mynydd Du o’r awyr, drwy raglen o ddigwyddiadau a gweithdai hyfforddi. Bydd artistiaid, technolegwyr creadigol a sefydliadau amgylcheddol yn cydweithio i gynyddu sgiliau a gwybodaeth, arbrofi a rhwydwaith yn ysbryd dysgu a chydweithio cyfoed wrth gyfoed.

Bydd Lab Awyr yn digwydd yng Nghrucywel yn ystod mis Tachwedd a bydd yn cynnwys:

 

 

Generadur Lab Awyr – Dydd Llun 13 Tach

Digwyddiad un dydd pan fo artistiaid, technolegwyr a phartneriaid amgylcheddol yn dod ynghyd i ddatblygu syniadau prosiect a chreu gweledigaeth a rennir, gan ddefnyddio UAV i archwilio topograffi y Mynydd Du.

Mae bwrsariaetgau o £130 y person at gael 8 o artistiaid o Gymru I fynychu’r cwrs.

Dyddiad cau ymgeisio: Dydd Llun 9 Hydref

Lawrlwythwch fanylion llawn: Air Lab Generator bursary applicationCYMRAEG

 

Storiau o Uwchben  – Dydd Llu 6 a Dydd Sad 11 Tach

Cwrs datblygu proffesiynol ar gyfer artistiaid sy’n dod i’r amlwg i gael hyfforddiant gwerthfawr oddi wrth ymarferwyr profiadol i ddylunio prosiectau creadigol gyda phobl ifanc.

AM DDIM. Yn cynnwys cyfraniad at gostau teithio.  Dyddiad cau ymgeisio: Dydd Llun 9 Hydref

Lawrlwythwch fanylion llawnAir Lab Stories from Above application

 

Uwch ben y Radar – Dydd Llu 27 Tach

diwrnod hyfforddi proffesiynol ar gyfer artistiaid, gwneuthurwyr ffilm ac awduron i ddatblygu sgriptiau, byrddau stori a thechnegau golygu mewn perthynas a gwneud ffilmiau o’r awyr.

£60 y person, yn cynnwys cinio

Manylion Llawn

 

Caiff Lab Awyr ei ddyfeisio gan y Cyfarwyddwr Cysylltiol, Dr Emma Posey, sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol bloc 
Am fanylion o’r rhaglen lawn ac i gofrestru  cysylltwch â:
Rebecca Spooner, Cyfarwyddwr Creadigol
e: rebecca@artsalivewales.org.uk Ff: 01873 811579

Caiff Lab Awyr ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

ACW_logo_CMYK_portrait-430x241

Current Projects

News