Thank You Priory Primary School

Arts Alive Wales would like to say a big ‘Thank you’ to everyone; staff, pupils, parents and friends, who took part in the Green Fire arts project at the school. Their hard work, contributions and donations will allow the local community to enjoy the benefits of the Peace Garden and Textile for many years to come.

Hoffai Arts Alive Cymru ddweud ‘Diolch yn fawr iawn’ i bawb; staff, disgyblion, rhieni a ffrindiau, sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiect celfyddydau Tân Gwyrdd yn eich ysgol. Bydd eich gwaith caled, cyfraniadau a rhoddion yn galluogi’r gymuned leol i fwynhau manteision yr Ardd Heddwch a Thecstil am flynyddoedd i ddod.

Thank you again and we hope you have enjoyed working on Arts Alive Wales’ Green Fire Project!

Diolch eto a gobeithiwn eich bod wedi mwynhau gweithio ar Brosiect Tân Gwyrdd Arts Alive Cymru!

Archive Projects

News