Peace Garden at Priory Primary School

Arts Alive Wales worked with Priory Primary School to create a Community Peace Garden within the school grounds.  Mae Arts Alive Cymru yn gweithio efo Ysgol Gynradd Priordy i greu Gardd Heddwch Gymunedol o fewn tir yr ysgol. Hoffem eich gwahodd i fod yn rhan o lunio’r ardd.

Archive Projects

News