Aerial yn Ysbyty Nevill Hall

 

Wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn partneriaeth â Chelfyddydau Mewn Iechyd Gwent, bydd prosiect Aerial yn arwain at greu gosodiad celf cyffrous ar gyfer atriwm Neuadd Cleifion Allanol yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni.

 

Cafodd dyluniad cyffredinol y gwaith celf newydd ei greu gan yr artist, Tessa Waite, a hithau hefyd fydd yn arwain o ran ei gwblhau a’i osod.

Wedi’i ysbrydoli gan farddoniaeth a gwaith celf yr artist David Jones, caiff y gosodiad ei greu gan amrywiaeth eang o grwpiau cymunedol, yn enwedig y rheini sy’n ei chael hi’n anodd cael mynediad at weithgareddau creadigol, yn cynnwys pobl ifanc ddigartref, oedolion sy’n profi iechyd meddwl gwael a phobl h?n sy’n byw mewn cynlluniau tai.

201402_ariel_design (3)

Mae gan Tessa rôl ganolog yn y prosiect, gan ei bod hi’n arwain tîm prosiect yn y gymuned sy’n cynnwys artistiaid sy’n gweithio mewn llawer o wahanol gyfryngau yn cynnwys clai, print, tecstilau, paent, ysgrifennu. Bydd gweithdai’n cael eu cynnal drwy gydol 2014, ac maen nhw eisoes wedi dechrau yn Nh? Parc, lloches i’r digartref yn Nhredegar a gaiff ei redeg a’i reoli gan Dai Gwalia

Mae’r dyddiad gosod a’r agoriad eto i’w cyhoeddi ond fe’u cynlluniwyd ar gyfer diwedd mis Hydref. Am ragor o wybodaeth ‘hoffwch’ ein tudalen facebook ac ymunwch â’n rhestr bostio. Caiff y dudalen hon hefyd ei diweddaru’n gyson er mwyn adrodd yn ôl am sut mae’r prosiect yn dod yn ei blaen ac unrhyw ddatblygiadau newydd cyffrous.

DREAMSCAPE yw’r gosodiad celf cyfredol yn Ysbyty Nevill Hall. Cliciwch yma i ddarganfod sut y daeth y gosodiad hwnnw i fodolaeth a phwy a helpodd i’w wneud yn bosibl.

Am ragor o wybodaeth am y testun canonaidd ‘In Parenthesis’, darllenwch erthygl o’r Guardian “The First World War’s great novelist: David Jones” yma. Mae’r erthygl yn ganmoladwy iawn o’r testun, gan glodfori ei arwyddocâd o ran darparu mewnwelediad uniongyrchol i’r bont sy’n bodoli rhwng iechyd meddwl a rhyfel.

News