OPPORTUNITY: Project Co-ordinator – Young people aged 16-25

 

ARTS ALIVE WALES

Old School, Brecon Road, Crickhowell, Powys, NP8 1DG

Closing date 26th September at 5pm.

 We are seeking to employ a part-time Project Co-Ordinator for two arts projects for young people in Abergavenny and Brecon aged 16 to 25 years. The post is offered for an initial term of 12 months.

 

The Project Coordinator will work to engage young people and ensure that they participate in decision-making about the project and its content.  They will liaise with project partner organisations and support professional artists to deliver activity that develops the skills and nurtures the creative ideas of young people taking part. The role may include delivery of sessional workshops in Abergavenny.

The successful applicant will be a creative and dynamic person, and a brilliant communicator. 

 

21 hours per week or 0.6 part-time – £10,842 pa / £903.50 per month (Based on FTE 35 hours / week / NJC SPC18 £18,070)

Download an application pack hereAAW Project Co-Ordinator Pack – English

or email info@artsalivewales.org.uk

Only electronic applications will be accepted.

For more information or to discuss the post, contact Rachel Dunlop, Participation Manager rachel@artsalivewales.org.uk or 01873 811579.

Once you’ve completed your application, please send it FAO Justine Wheatley, Chief Executive by email to info@artsalivewales.org.uk

The deadline for applications is 5pm Tuesday 26th September. 

Interviews will take place on Tuesday 3rd October at Arts Alive Wales Studio venue based in Crickhowell.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ARTS ALIVE WALES

Yr Hen Ysgol, Ffordd Aberhonddu, Crucywel, Powys, NP8 1DG

Dyddiad cau 26 Medi, 5pm.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect Rhan-amser ar gyfer dau brosiect wedi’u hanelu at bobl ifanc rhwng 15 a 25 blwydd oed yn y Fenni ac yn Aberhonddu. Cynigir y swydd ar gyfer term cychwynnol o 12 mis.

 

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn gweithio i gysylltu â phobl ifanc, ac yn sicrhau y byddant yn cymryd rhan yn y penderfyniadau am y prosiect a’i gynnwys. Bydd hefyd yn cyfathrebu gyda sefydliadau mewn partneriaeth yn y prosiect, ac yn cefnogi artistiaid proffesiynol i arwain gweithgareddau sydd yn datblygu sgiliau, ac yn maethu’r syniadau creadigol o’r bobl ifanc sydd yn cymryd rhan. Efallai bydd y rôl yn cynnwys arwain sesiynau gweithdy yn y Fenni.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berson creadigol a dynamig, ac yn gyfathrebwr rhagorol. 

 

21 awr yr wythnos neu 0.6 rhan amser – £10,842 pa / £903.50 per month (Based on FTE 35 hours / week / NJC SPC18 £18,070)

Lawrlwythwch becyn ymgeisio: AAW Project Co-Ordinator Pack- Welsh

Neu e-bostiwch: info@artsalivewales.org.uk

Derbynnir ceisiadau electronig yn unig.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod y swydd, cysylltwch â Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogi rachel@artsalivewales.org.uk neu 01873 811579.

Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau at sylw Justine Wheatley, Prif Weithredwr drwy e-bost i info@artsalivewales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm Dydd Mawrth 26 Medi. 

Bydd cyfweliadau yn digwydd ar Ddydd Mawrth 3 Hydref yn y Stiwdio Arts Alive yng Nghrucywel.

Leave a Comment

News

Categories

What's On

Click a date to see details of events and classes

« Oct 2018 » loading...
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4