Join the conversation…

peak-1 snapshot-event-4dsc00583allen1limelight pf1

 

Join the conversation

This is an exciting time of change for Arts Alive Wales and we want you to be at the heart of it.

In 2016 we were delighted to be included in the Arts Council of Wales portfolio for the first time, which made an investment in our ambitious programme over the next three years. This Spring we welcomed two new members of staff to the team, Rachel Dunlop, Participation Manager and Gavin Johnson, Digital Manager. Our contemporary programme, Peak/Copa and our projects for young people, Caban and Portffolio, as well as our studio programme of creative courses have all grown and developed thanks to the support of the many people and project partners who have been involved.

Now, we’re reviewing how we communicate with you. What might Arts Alive Wales look like, sound like and feel like in the future?

We would be very grateful if you could complete a short survey (which should take no more than 10 minutes) that will help us to find out more about how and why people connect with us and how we can involve more people, of all ages and backgrounds in Arts Alive Wales.

Click here to start the survey.
If you would like this survey in Welsh or large print please contact us.

Deadline for feedback is 5pm Friday 30th June 2017.

Once you’ve completed the survey if you would like to offer additional feedback please email: info@artsalivewales.org.uk  / tel: 01873 811579. We would love to hear from you.

Best wishes
Arts Alive Wales team
…………………………………………………………………

Ymunwch â’r sgwrs…

Mae hwn yn gyfnod cyffrous o newid ar gyfer Arts Alive Wales ac rydym am i chi fod wrth galon y peth.
Yn 2016 roeddem wrth ein bodd o gael ein cynnwys ym mhortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru am y tro cyntaf, a gwnaeth hyn fuddsoddiad yn ein rhaglen uchelgeisiol dros y tair blynedd nesaf. Yn ystod y gwanwyn hwn rydym wedi croesawu dau aelod newydd at y staff, sef Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogi a Gavin Johnson, Rheolwr Digidol. Mae ein rhaglen gyfoes, , Peak/Copa a’n prosiectau ar gyfer pobl ifanc, Caban a Portffolio, yn ogystal â’n rhaglen stiwdio o gyrsiau creadigol oll wedi tyfu a datblygu diolch i gefnogaeth y nifer o bobl a phartneriaid prosiect sydd wedi cymryd rhan.
Rydym ni bellach yn adolygu’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu â chi. Pa fath o olwg, s?n a theimlad allai fod i Arts Alive Wales yn y dyfodol?

Buasem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau arolwg byr (ni fyddwch yn treulio mwy na 10 munud) a fydd yn ein helpu ni i ganfod rhagor am sut a pham mae pobl yn cysylltu â ni a sut y gallwn gynnwys rhagor o bobl, o bob oed a chefndir yn Arts Alive Wales.

Cliciwch yma i ddechrau’r arolwg.

Cysylltwch os ydych am gael yr arolwg hwn yn Gymraeg neu brint bras.

Dyddiad cau ar gyfer adborth yw 5pm dydd Gwener 30 Mehefin 2017.
Ar ôl i chi gwblhau’r arolwg gallwch e-bostio unrhyw adborth ychwanegol i: info@artsalivewales.org.uk / ffôn: 01873 811579. Byddem wrth ein bodd i glywed oddi wrthych.

Cofion gorau
Tîm Arts Alive Wales

Leave a Comment

News

Categories

What's On

Click a date to see details of events and classes

« Sep 2018 » loading...
M T W T F S S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30