Creative Network Blog

ARTS AWARD – Training for young people

imagesARTS AWARD – Inspiration and leadership for all young people

Do you work with young people?  Could you help them to achieve a qualification through involvement in arts and cultural activity?

 
Arts Award is a unique set of awards for young people up to the age of 25, supporting them to grow as artists and leaders, take part in arts activity and develop creativity and communication skills, and it can be run in any setting where young people have contact with arts and cultural activity.  Arts Award is managed by Trinity College London and training in Wales is run by Creative & Cultural Skills.  
A recent impact study showed that Arts Award has 10 characteristics which maximise its impact.  These include:
  • Leadership and peer tutoring
  • Collaboration
  • Personalised, independent learning
  • Reflecting on and shaping own learning
  • Learning outside the classroom
The forthcoming training dates in Wales are:
14th November 2016: Bronze & Silver Adviser Training
17
th November 2016: Gold Adviser Training (only for those already trained at Bronze & Silver)
26
th January 2017: Bronze & Silver Adviser Training
27
th January 2017: Discover & Explore Adviser Training
For more information, costs or to book, please visit www.artsaward.org.uk/course_search
In addition, any training courses due to be run by the end of March 2017 qualify for 25% off, if booked before end December 2016. 
 
Best wishes
 
Will Hahn
 

 GWOBR GELF – Ysbrydoliaeth ac arweinyddiaeth i holl bobl ifanc

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc?  Fedrwch chi eu helpu nhw i ennill cymhwyster trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol?
 
Mae Gwobr y Celfyddydau yn gyfres unigryw o wobrau i bobl ifanc hyd at 25 oed, sy’n eu cefnogi nhw i ddatblygu fel artistiaid ac arweinwyr, gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a meithrin sgiliau creadigrwydd a chyfathrebu.  Mae posib ennill y wobr mewn unrhyw leoliad lle mae pobl ifanc yn cael cysylltiad â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol.  Rheolir Gwobr y Celfyddydau gan Goleg Trinity Llundain ac mae hyfforddiant yng Nghymru yn cael ei redeg gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.
 
Dangosodd astudiaeth effaith diweddar fod gan Wobr y Celfyddydau 10 o nodweddion sy’n sicrhau ei fod yn cael yr effaith fwyaf posibl.
 
Mae’r rhain yn cynnwys:
  • Arweinyddiaeth a thiwtora gan gyfoedion
  • Cydweithio
  • Dysgu annibynnol personoledig
  • Myfyrio ar a datblygu eich dysgu eich hun
  • Dysgu y tu allan i’r dosbarth
Y dyddiadau hyfforddi sydd ar y ffordd yng Nghymru yw:
14 Tachwedd 2016: Hyfforddiant Cynghorwyr Efydd ac Arian
17 Tachwedd 2016: Hyfforddiant Cynghorwyr Aur (ar gyfer rai sydd eisoes wedi hyfforddi at lefel Efydd ac Arian)
26 Ionawr 2017: Hyfforddiant Cynghorwyr Efydd ac Arian
27 Ionawr 2017: Hyfforddiant Cynghorwyr Darganfod ac Archwilio
 
Am fwy o wybodaeth, costau neu i archebu lle ewch i www.artsaward.org.uk/course_search.
 
Hefyd, mae unrhyw gyrsiau hyfforddi sydd i fod i gael eu cynnal erbyn diwedd mis Mawrth 2017 yn gymwys am ostyngiad o 25%, os ydych yn archebu lle cyn diwedd mis Rhagfyr 2016.
 
Cofion gorau
Will Hahn
 
Skills Academy Manager  |Rheolwr Academi Sgiliau
National Skills Academy for Creative & Cultural | Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Creadigol a Diwylliannol
E mail/e bost: will.hahn@ccskills.org.uk
Tel/ffon: 07894 566 860

 

Leave a Comment

Creative Network

Creative Network Blog

Search